Najbolja kontracepcija je rije? NE ponavaljana uzastopce. - Margaret Smith

Your Ad Here
Koristite li kontracepciju i koliko ?esto?
 
Koju kontracepciju naj?e?e koristite ili ste koristili?
 

Zadnji komentari

Prijelom penisa
It will be bad to keep this alone to myself. I cam...
Prijelom penisa
Do you need Finance? Are you looking for Finance? ...
Prijelom penisa
Ponuda kredita od 3% primijenite sada ako vam je p...
Kondom
koliko bi trebala biti velicina penisa sa 15 godin...
Je li moj penis norm...
@mika97 ispri?avam se što kasnim sa odgovorima bud...
Vidi Top 100

Naslovna Kontracepcija
Kontracepcija
Op?enito PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:28

Koji su glavni tipovi kontracepcije?

 • Sterilizacija
 • Injekcija
 • Implatant
 • Kontracepcijski flaster
 • Unutarmaterni?na sredstva
 • Kombinirana pilula
 • Mala pilula
 • Muki kondomi
 • enski kondomi
 • Spuva + spermicid
 • Dijafragma
 • Hitna kontracepcija Pilula za jutro poslije
 • Prirodna metoda

Zato koristiti kontracepciju?

 • Mnoge spolne bolesti ne pokazuju nikakve simptome pogotovo kod ena i, ako se ne lije?e, mogu dovesti do neplodnosti; kondomi su jedini oblik kontracepcije koji prua zatitu od spolno prenosivih bolesti i od trudno?e
 • Od vitalne je vanosti koristiti kondom svaki puta prije snoaja radi zatite sebe i partnera, ne samo od neplanirane trudno?e, nego i od spolno prenosivih bolesti

Gdje nabaviti kontracepciju?

 • Pri odluci koju vrstu kontracepcije koristiti ili u slu?aju da je odabrana metoda neodgovaraju?a, treba potraiti lije?ni?ki savjet radi boljeg odabira
 • Lije?nik op?e prakse ili lokalna klinika za planiranje obitelji mogu pomo?i pri odabiru i pruanju najbolje metode kontracepcije
 • Kondomi su vrlo dostupni i mogu se kupiti u velikim trgovinama i ljekarnama ili se mogu naru?iti preko Interneta; treba se uvjeriti da je paketi? neote?en i da postoji odre?eni simbol koji ukazuje na kvalitetu proizvoda

to u?initi u slu?aju sumnje u uspjenost kontracepcije?

 • Ako kontracepcija ne uspije ili ako ste imali snoaj bez kontracepcije, odmah treba potraiti lije?ni?ki savjet

Koje vane detalje treba zapamtiti?

 • Nema 100% u?inkovite zatite
 • Naj?e?i razlog neuspjele kontracepcije je greka pojedinca
 • Kondomi su jedina metoda koja titi i protiv spolno prenosivih bolesti i protiv trudno?e koritenjem ostalih metoda seksualno aktivni ljudi se izlau riziku
 • Koritenje kondoma i pilula dvostruka nizozemska metoda osigurava sretan, zdrav seksualni ivot (negdje se dvostruka nizozemska metoda naziva samo dvostruka metoda)
 • Odre?eni lijekovi (npr. antibiotici) mogu utjecati na kontracepcijsku pilulu, implatant i kontracepcijski flaster tako da treba potraiti savjet lije?nika prije uputanja u spolne odnose
 • Odabir kontracepcije je odabir onoga najboljega za pojedince koji su zajedno
 • Ako mislite da imate spolno prenosivu bolest, odmah konzultirajte lije?nika ili kliniku za spolne bolesti; mnoge spolno prenosive bolesti se mogu brzo izlije?iti antibioticima
 • Kondomi ne slue samo za uobi?ajeni seks ili nove partnere ljudi u dugim vezama bi se tako?er trebali tititi
 • Kontracepciju treba koristiti prilikom svakog snoaja
 • Kondomi se jo nazivaju i gumice ili prezervativi
 • U hitnim slu?ajevima, kontracepcijska sredstva su raspoloiva i u ljekarnama

IZNOSI U?INKOVITOSTI KONTRACEPCIJE

Metoda

U?inkovitost (%)

Kondom za mukarce

95-98

Kondom za ene

95

Kontracepcijska pilula

96-99

Implantant

99

Kontracepcijska injekcija

99

Dijafragma

85-98

Unutarmaterni?na sredstva

98-99

Prirodna metoda

80-98

Hitna kontracepcijska pilula

do 95

Sterilizacija

skoro 100

Kontracepcijski flaster

99

Spuva + spermicid

75-90

Vrijednosti u tablicama su me?unarodno priznate.


 
Kondom PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:07

Kondom je sprava koja je uglavnom pravljena od lateksa, koja pokriva penis tijekom snoaja da bi se izbjegla trudno?a i/ili spolno prenosive infekcije (SPI), kao to su gonoreja, sifilis i AIDS. Tako?er su poznati kao profilaktici isto kao i neki ostali sleng izrazi, gumica ili kurton.

Prvi kondomi su pravljeni od ivotinjske utrobe, uglavnom od ovce, janjeta i sli?no. Danas su jo uvijek dostupni na tritu radi njihove sposobnosti da provode toplinu i podraaj, ali nisu toliko u?inkoviti kao sinteti?ki kondomi u obrani protiv trudno?e i bolesti. Kada je lateks napokon bio dostupan, to je bio veliki korak u sigurnom seksu.

Lateks kondomi dolaze namotani u pakovanju i napravljeni su da se stavi na vrh ukru?enog penisa i da se namota preko njega. Imaju pravu stranu i krivu stranu kada se odmotaju i prva stvar koju korisnik mora u?initi jest odrediti koja je koja strana prije stavljanja kondoma na penis. Ako dirnete penisom na krivu stranu, vi ste upropastili kondom jer je moda neto sjemene teku?ine ostalo na krivoj strani kondoma i u ovom slu?aju, kondom bi trebalo baciti i upotrijebiti novi.

Prijanji lateks kondomi su bili svi manje-vie sli?ni, osim to su neki smislili onaj vrh na kondomu da bi zadralo spermu i sprije?ilo pucanje kondoma.

U proteklim desetlje?ima, proizvo?a?i su uspjeli proizvesti raznih boja, oblika, s okuom i sa stimuliraju?im svojstvima. Kad kaem stimuliraju?a svojstva, to zna?i da kondom ima valjkasta udubljenja, ispup?enja ili na neki drugi na?in napravljeno tako da vie stimulira spolni organ ene i mukarca.

Mnogi kondomi imaju spermicidni lubrikant koji nije dobra zamjena posebnom spermicidu. Kondomi se provjeravaju da li imaju mikroskopske rupice ili ne, na taj na?in da stavimo jedan vodi? unutar kondoma, a drugi izvan. I kada se pusti struja i krug prorado, kondom ne valja. Kondomi ne?e pucati ukoliko se budete drali pravila upotrebe (pogledajte dolje).

Kao metoda kontracepcije, kondomi imaju prednost to nemaju nuspojava (nekad se javi alergija na lateks) i pruaju zatitu od spolno prenosivih infekcija (SPI). Postoji pravi paradoks kod koritenja kondoma kao kontraceptiva: njihova teoretska u?inkovitost je vrlo visoka, ali prakti?na u?inkovitost je dosta niska. To je zato to ljudi ne znaju koristiti kondome. Makar dotakli enske genitalije nakon skidanja kondoma s neopranim rukama, moe izazvati trudno?u. A nadalje, razna istraivanja su pokazala da korisnici ne znaju koristiti kako pravilno staviti kondom, to rezultira pucanjima i spadanjima.

Kondomi, kao jedini oblik kontraceptiva i nije toliko siguran, ali kada se kombinira sa spermicidom onda se ve? moe re?i da je kondom dosta siguran (protiv trudno?e). Dok uvijek postoji rizik pucanja kondoma i da se zarazmo spolno prenosivom infekcijom (SPI). Mnogo ljudi upu?uje na problem kod koritenja kondoma jer im prekida prirodni tijek vo?enja ljubavi. Neki smatraju da kondom ograni?ava zadovoljstvo, jer kondom oslabi podraaje penisa i vagine (mukarci slabije osjete, kao i ene). Taj problem se moe djelomi?no rijeiti, tako da ena nau?i koristiti vaginalne mii?e.

Ve?ina kondoma pukne jer ljudi ne znaju staviti, a ni koristiti. To je nagnalo istraiva?e da trae bolju i detaljniju seksualnu edukaciju, ali su se na to ustale religiozne skupine koje su se pobunile protiv predbra?nog seksa i koji misle da bi detaljno objanjavanje upotrebe kondoma, dovelo do promoviranja promiskuiteta me?u mla?im naratajima. Unato? tome, ni jedan seksualni program koji je promovirao apstinenciju nije uspio smanjiti broj trudno?a niti spolnih bolesti. Tinejderi koji prime obrazovanje o apstinenciji, 1/3 ?e vjerojatno zatrudnjeti i pokupiti neku spolnu bolest za razliku od osoba koje su skupili primjereno znanje o bolestima i ranim kontracepcijama.

Da biste izabrali pravi kondom, posluajte tu?a iskustva. Svi kupuju Durex, zato to se do njega najlake do?e i ima ga svuda za kupiti. Mnogo ljudi se ali kako Durexovi "Extra Safe" pucaju. Nekome opet pae i nikada nije imao problema s njima. Na vama je da se odlu?ite i izaberete.

UPOTREBA

Prezervativ navucite na penis dok je ukru?en prije kontakta sa tijelom partnera. Teku?ina koja istje?e iz penisa prije ejakulacije (pre-cum), moe sadravati spermije i organizme koji mogu imati spolno prenosive infekcije.

Paljivo potrgajte vre?icu prezervativa po rubu i pazite da ne otetite prezervativ.

Ako vam ostane zrak u kondomu, moe do?i do pucanja. Stoga morate kaiprstom i palcem stisnuti vrh prezervativa da bi iziao sav zrak i time ?ete sprije?iti pucanje prezervativa.

Pazite da vam kondom ne spadne tijekom snoaja; ako se namota, odmotajte ga. Ako vam prezervativ spadne, izvucite penis i stavite novi kondom prije nego to nastavite snoaj.

Nakon ejakulacije, izvucite penis dok je ukru?en dok pridravate kondom za korijen penisa da vam slu?ajno ne spadne. Kondom smijete skinuti tek kada ste izvukli cijeli penis. Ako vam nije poznato seksualno iskustvo vaeg trenutnog partnera, nemojte dopustiti kontakt penisa sa tijelom partnera.

Rabljeni kondom odloite na higijenski na?in: zamotajte ga u papirnatu maramicu i bacite u sme?e (kondom ne bacajte u zahodsku koljku).

Nemojte koristiti dva puta isti kondom !

 
Implatant PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:09

IMPLATANT

to je implatant?

 • Kapsula veli?ine ibice umetnuta pod kou na eninoj ruci; postupno osloba?a progesteron u krvotok, omogu?uju?i zatitu od neeljene trudno?e, do pet godina
 • Progesteron u krvi spre?ava ovulaciju i zgunjava sluz unutar grli?a maternice da bi sprije?io prodor sperme.

Koje su prednosti?

 • Moe se koristiti za vrijeme dojenja
 • Nema prekida snoaja radi primjene kontracepcije
 • Omogu?uje zatitu od neeljene trudno?e do pet godina
 • Normalna razina plodnosti se vra?a odmah nakon ukljanjanja implatanta

Koje su mane?

 • Ne tite od spolno prenosivih bolesti
 • Nisu lako dostupni
 • Samo stru?ne osobe mogu stavljati i uklanjati implatant
 • Moe uzrokvati neredovite mjese?nice
 • Nije prikladan za kratkotrajno koritenje
 • Zahtijeva redovit odlazak na ginekoloke preglede
 • Neki lijekovi koji se koriste kod lije?enja epilepsije ili tuberkuloze mogu utjecati na u?inkovitost implatanta

Razina u?inkovitosti implatanta iznosi 99%

 
Femidom PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:17
to je to kondom za ene?
 • Cijev od poliuretana u kojoj se nalazi lubrikant i koja je zatvorena na jednoj strani
 • Postavlja se u vaginu i spre?ava kontakt sperme sa koom, te njezin dolazak do jajaca
 • Ume?e se do ?etiri sata prije snoaja i titi od spolno prenosivih bolesti, uklju?uju?i i HIV

Koje su prednosti kondoma za ene?

 • Omogu?uju zatitu od spolno prenosivih bolesti, uklju?uju?i i HIV, te zatitu od neeljene trudno?e
 • Doputa eni da preuzme odgovornost za siguran seks
 • Nema nuspojava
 • Koristi se samo pri spolnom kontaktu

 

Koje su mane kondoma za ene?

 • Nisu iroko rasprostranjeni
 • Za u?inkovitiju zatitu ih treba koristiti sa drugim vrstama kontracepcije
 • Stavljanje prekida snoaj
 • Ako se ne upotrebljavaju pravilno, mogu puknuti ili ispasti

Razina u?inkovitosti kondoma za ene iznosi 95%

 
Apstinencija PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:24

APSTINENCIJA

to je apstinencija?

 • Suzdravanje od snoaja
 • Jedina metoda kontracepcije koja je 100% u?inkovita u spre?avanju neeljene trudno?e i koja titi od spolno prenosivih bolesti

Koje su prednosti?

 • 100% je u?inkovita u spre?avanju neeljene trudno?e i 100% titi od spolno prenosivih bolesti
 • Nema nikakvih zdravstvenih rizika

Koje su mane?

 • Pritisci drutva mogu jako oteati apstinenciju

Razina u?inkovitosti apstinencije iznosi 100%

 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 1 od 3