Seksom se rijeavate napetosti. Ljubav ju uzrokuje. - Woody Allen

Your Ad Here
Koristite li kontracepciju i koliko ?esto?
 
Koju kontracepciju naj?e?e koristite ili ste koristili?
 

Zadnji komentari

Prijelom penisa
Ponuda kredita od 3% primijenite sada ako vam je p...
Kondom
koliko bi trebala biti velicina penisa sa 15 godin...
Je li moj penis norm...
@mika97 ispri?avam se što kasnim sa odgovorima bud...
Menstruacija
sorry pukao mi je himen
Menstruacija
ee...puao mi je kimen..ali jos nisam dobila menstr...
Vidi Top 100

Naslovna Kontracepcija
Kontracepcija
Dijafragma PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:18
poznata kao kapica

to je dijafragma?

 • Barijera od lateksa, u obliku kupole irine 5 10 cm; prekriva grli? maternice i predstavlja barijeru izme?u jajaca i sperme
 • Ume?e se prije snoaja tako da se namae sa spermicidnim lubrikantom i uklanja se barem est sati nakon snoaja

 

Koje su prednosti?

 • Nema nuspojava
 • Pomae pri zatiti od raka grli?a maternice
 • Koristi se samo za vrijeme snoaja

 

Koje su mane?

 • Ne titi od spolno prenosivih bolesti
 • Moe biti nepouzdana i zahtijeva paljivo rukovanje
 • Prvi put ju postavlja stru?na osoba
 • Postupak se obavlja za vrijeme snoaja

Razina u?inkovitosti dijafragme iznosi 85 98%

 
Sterilizacija PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:23
to je sterilizacija
 • Trajna metoda kontracepcije koja se preporu?ava isklju?ivo osobama koje ne ele djecu ili vie djece; postoji operacija koja ponitava u?inak sterilizacije, ali je komplicirana i nije vrlo uspjena
 • Postoje dva tipa sterilizacije:

- muka sterilizacija

- enska sterilizacija

Muka sterilizacija (vazektomija):
Prereu se cjev?ice koje prenose spermu iz testisa prema penisu.

enska sterilizacija
Jajovodi se prereu, za?epe ili blokiraju.

Koje su prednosti?

 • Nema prekida snoaja radi primjene kontracepcije
 • Trajna metoda kontracepcije

Koje su mane?

 • Ne titi od spolno prenosivih bolesti
 • Mukarci moraju koristiti neki drugi oblik kontracepcije dok se ne dokae da nema prolaza spermi, to traje 4-6 mjeseci
 • ene moraju koristiti neki drugi oblik kontracepcije dok ne dobiju prvu mjese?nicu nakon sterilizacije
 • enska sterilizacija zahtijeva mali operativni zahvat i uobi?ajeno se podvrgava op?oj anesteziji
 • Cijev?ice mogu ponovno srasti i moe do?i do ponovne plodnosti
 • Ne moe se jednostavno povratiti na prethodno stanje

Razina u?inkovitosti sterilizacije iznosi 100%

 
Prirodna metoda PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:20
to je prirodna metoda?
 • Prirodna metoda je svojstvena za parove koji ne koriste kontracepciju, ve? svijest o plodnosti da bi izbjegli trudno?u
 • ena prati i biljei slijede?e prirodne pokazatelje, svakoga dana za vrijeme menstrualnog ciklusa:

- tjelesnu temperaturu nakon bu?enja

- iscjedak iz maternice

- trajanje menstrualnog ciklusa

Temperatura:
Temperatura tijela polagano raste nakon ovulacije tako da ena treba izmjeriti temperaturu svako jutro prije ustajanja. Razdoblje plodnosti zavrava nakon to je tjelesna temperatura konstantna tri dana u nizu i ako je via od prethodnih est dana.

Iscjedak:
Koli?ina i tekstura iscjetka se mijenja tijekom menstrualnog ciklusa. Kada je iscjedak bistar, vlaan i rastezljiv, ena je najplodnija.

Trajanje menstrualnog ciklusa:
Trajanje ciklusa moe pomo?i pri odre?ivanju po?etka eninog plodnog razdoblja, ali ne moe pouzdano odrediti kraj tog razdoblja.

Koje su prednosti?

 • Nema potrebe za kemijskim ili fizi?kim preparatima
 • Nema nuspojava
 • Moe se koristiti pri planiranju trudno?e
 • Prikladna metoda za osobe koje ne koriste ostale kontracepcijske metode iz vjerskih razloga

Koje su mane?

 • Ne tite od spolno prenosivih bolesti
 • Moraju se voditi dnevni zapisi
 • Na tjelesnu temperaturu mogu utjecati razni faktori
 • Treba se suzdravati od snoaja tijekom plodnog razdoblja
 • Da bi se u?inkovito koristila, treba i do est mjeseci vjebe
 • Spermiji mogu preivjeti u maternici do tri dana, ?ime oteavaju odre?ivanje neplodnih dana

Razina u?inkovitosti prirodne metode iznosi 80 98%

 
Jutro poslije (day after pill) PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:21
to je hitna kontracepcija hormonima?
 • Postoje dva tipa hormonalne kontracepcije:

- Pilula sa progesteronom

- Pilula sa progesteronom i estrogenom

 • ena ju uzima nakon to je par imao snoaj bez kontracepcije ili ako je kontracepcija bila neuspjena
 • Uzimaju se dvije pilule do 72 sata nakon snoaja bez zatite, ali su mnogo u?inkovitije ako se uzmu dva sata nakon snoaja
 • Oba tipa pilula se uzimaju na isti na?in, jedna se uzima to prije, a druga nakon 12 sati
 • Djeluje tako da sprje?ava ovulaciju i zaustavlja jajace od smjetanja u maternici
 • Prema trenutno raspoloivim podacima, ova vrsta kontracepcije je 95% u?inkovita ako se uzima unutar 24 sata, 85% ako je uzeta 24-48 sati i 58% u?inkovita ako je uzeta 48-72 sata nakon snoaja
 • Kontracepcija ne?e uspjeti ako:

- su pilule uzete vie od 72 sata nakon snoaja

- se povra?a nakon tri sata od uzimanja pilule

- se ne uzme druga pilula

- je dolo do nezati?enog snoaja u nekom drugom vremenu od zadnje mjese?nice

Hitna kontracepcija je dostupna kod lije?nika, u klinikama za planiranje obitelji i u ljekarnama nekih drava

U slu?aju da nije uzeta unutar tri dana, treba potraiti lije?ni?ki savjet jer je mogu?e staviti unutarmaterni?na sredstva koja ?e sprije?iti trudno?u do pet dana nakon nezati?enog snoaja

Koje su prednosti?

 • Mogu se uzeti do 72 sata nakon snoaja

Koje su mane?

 • Ne tite od spolno prenosivih bolesti
 • Mogu uzrokovati vrtoglavicu ili povra?anje
 • Koriste se samo kao hitna kontracepcija, nikako kao svakodnevna
 • Ne tite od neeljene trudno?e ostatak menstrualnog ciklusa, tako da se treba koristiti drugom metodom za preostale dane
 • Samo je 58% u?inkovita ako je uzeta 48-72 sata nakon snoaja
 • Moe uzrokovati neredovita krvarenja
Razina u?inkovitosti pilule za jutro poslije iznosi do 95 %
 
PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:21
to je metoda prekinutog snoaja?
 • Kada mukarac izvadi penis iz vagine prije ejakulacije
 • Teoretski na?in rada je taj da se spre?ava ulazak sperme u vaginu, ali zapravo samo malo smanjuje rizik od trudno?e i rizik zaraze spolno prenosivim bolestima jer se sperma moe nalaziti i u predspermalnoj teku?ini

Koje su prednosti?

 • Jedina metoda koja je uvijek na raspolaganju, ali vrlo nepouzdana
 • Nema nuspojava
 • Nema prednosti

Koje su mane?

 • Ne titi od spolno prenosivih bolesti, niti od trudno?e
 • Prekida snoaj
 • Nije preporu?ljivo za mlade osobe, niti za ljude slabe samokontrole
 • Smanjuje uitak u snoaju

Razina u?inkovitosti metode prekinutog snoaja je izrazito niska

 
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 2 od 3