Nikakav seks je bolji od loeg seksa. - Germaine Greer

Your Ad Here

Zadnji komentari

Prijelom penisa
It will be bad to keep this alone to myself. I cam...
Prijelom penisa
Do you need Finance? Are you looking for Finance? ...
Prijelom penisa
Ponuda kredita od 3% primijenite sada ako vam je p...
Kondom
koliko bi trebala biti velicina penisa sa 15 godin...
Je li moj penis norm...
@mika97 ispri?avam se što kasnim sa odgovorima bud...
Vidi Top 100

Naslovna Izdvojeni ?lanci Seks u troje
Seks u troje PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 20 Listopad 2008 18:22

seksutroje

Ovaj ?lanak ?e istraiti svijet seksa u troje: kakvi ljudi u njemu sudjeluju i zato, neke razli?ite tipove seksa u troje te njegove prednosti i nedostatke.

Tko eli biti dio seksa u troje?

Ljudi tee za seksom u troje iz raznih razloga. Naj?e?e su to mukarci koji trae ispunjenje svoje matarije da budu s dvije ene istovremeno, osobito ako ene za vrijeme seksa u troje izvode biseksualne radnje, poznate kao "show time". Tu su tako?er ene koje ele iskusiti kako je to biti istovremeno s dva mukarca (to i nije tako rijetko kao to mislite).

Nadalje, tu su oni koji tee eksperimentiranju, obi?no za vrijeme studentskih dana (ina?e poznato kao "eksperimentalne godine"), ili oni koji su se nedavno razveli nakon to su dosta godina proveli u braku, osobito oni koji su se vrlo mladi vjen?ali. Oni su propustili eksperimentalne godine kada su bili mla?i, pa ih sada ele nadoknaditi.

I na kraju, tu su vrlo seksualni mukarci i ene koji trae razli?itost i trebaju i ele neto vie od tipi?nog seksualnog ?ina "jedan na jedan" - barem s vremana na vrijeme.

Zato bi netko predloio seks u troje?

Mukarac ili ena moda eli ugoditi svom partneru tako da mu ispuni njegovu/njezinu matariju ili znatielju kako je to spavati s istim spolom, i tako pristaje na seks u troje.

Naravno, tu je i biseksualna osoba koja jednostavno trai povremeno uzbu?enje seksa u troje.
Za mnoge biseksualne ene je seks s mukarcem kao ve?era...a ve?era je neto to ima svaku ve?er. Me?utim, seks s enom je kao desert...neto to ne mora nuno imati svaku ve?er, ali neto s ?ime se povremeno moe po?astiti!

Swingeri (na koje se danas gleda kao na ljude koji ive alternativnim ivotnim stilom) ?e ?esto uivati u bilo kojoj vrsti orgije, uklju?uju?i tako i seks u troje. Tako ?e swinger definitivno imati razlog predloiti seks u troje. Isto tako, osoba koja trai puno panje i eli biti takozvano "meso u sendvi?u" ?e biti glavni kandidat koji ?e predloiti seks u troje.

Razli?iti tipovi seksa u troje

Naj?e?i tip seksa u troje je onaj s mukarcem i dvije ene. Drugi naj?e?i je s enom i dva mukarca. Me?utim, postoji i onaj s istim spolom (tj. 3 mukarca ili 3 ene). Tu je i seks u troje koji moe uklju?iti biseksualnost ali i ne mora; neki jednostavno ele iskustvo u kojem ?e vidjeti svog partnera u fizi?ki intimnoj situaciji s drugom osobom.

Prednosti i nedostaci seksa u troje

Za vrlo seksualne ljude ili one koji ele znati kako je spavati s istim spolom, seks u troje moe istinski biti jedno oduevljavaju?e iskustvo. Me?utim, na one koji pristaju na seks u troje samo da bi ugodili partneru (a nisu zapravo za to) to moe suprotno djelovati.

Vrlo ?est primjer negativnog iskustva je onaj suprunika ili partnera u ozbiljnoj vezi, gdje je upletena LJUBAV, i postoji vrlo realna mogu?nost ljubomore koja utje?e na vezu. Koliko god eljeli ispuniti partnerovu matu zato to ga /nju volite, budite svjesni....to nije lagan zadatak kada ste zaljubljeni. ?ak i za najseksualnije ljude, ljubav stvara probleme to se ti?e seksa u troje pa ?ak i ako ste biseksualni i elite seks u troje iz sebi?nih razloga, jo uvijek moe biti vrlo teko vidjeti voljenu osobu kako sudjeluje u seksualnom ?inu s nekom drugom osobom osim vas.

Me?utim, ako niste zaljubljeni u partnera i ako imate samo seksualan odnos s njim/njom, onda seks u troje moe biti jednostavno samo orgazmi?an jer moete uivati u uzbu?enju bez ljubomore, a ako je uklju?ena i biseksualnost, moete uivati u najboljem od oba svijeta!
Do sada sam se prvenstveno fokusirao na parove. Sada ?u govoriti o autsajderu, "gostu". Biti autsajder u seksu u troje je vjerojatno najbolja pozicija u kojoj se moete na?i jer ne uklju?uje ljubav ili osje?aje, tamo ste isklju?ivo zbog seksualnog ?ina. U ve?ini slu?ajeva gost se tretira kao princ ili princeza (kao to je ranije spomenuto, kao meso u sendvi?u), jer je gost izvor uzbu?enja i raznolikosti. Puno puta gost predstavlja za par matariju koja im se ostvarila, a to je ugodan osje?aj za autsajdera. Stoga ako volite puno panje i ako volite drugima ispunjavati njihove matarije, definitivno razmislite o tome da budete gost u seksu u troje.

Naj?e?a poteko?a za gosta je kada par s kojim sudjeluje u seksu u troje nikada nije imao iskustva u tome; posebno ako ste enski gost paru u kojem supruga ili djevojka nije biseksualna ili bi-znatieljna,a suprug ili de?ko pokuava nametnuti biseksualni ?in svojoj partnerici koja zaista nije za to! To zaista dovodi gosta u neugodnu situaciju, a me?u partnerima uzrokuje sva?u.

U nekim slu?ajevima jedan partner po?inje osje?ati ljubomoru gledaju?i svog partnera ili partnericu kako vodi ljubav s drugom osobom, to o?ito rezultira stresnom situacijom za sve upletene. Doslovce sam vidio ene u suzama, parove kako se sva?aju ili prestanu me?usobno razgovarati, a gost se osje?a odgovornim za sve to.

Zapo?injanje teme s vaim partnerom

Prije svega, kao to sam ve? ranije naglasio, ako je va partner va suprug ili netko u koga ste istinski zaljubljeni, moj savjet je da niti ne pomiljate na to! Ako ste nepopustljivi u elji da podijelite ovu matariju s onim koga volite, moda imam sretnu sredinu za vas...zadrite to samo kao matariju, ali ju podijelite s partnerom. Drugim rije?ima,za vrijeme seksa s partnerom moete zapo?eti seksi razgovor o seksu u troje. Budite iskreni i zamolite svog partnera da sudjeluje u tom razgovoru te ga/nju zamolite da i on/ona izmilja pri?e za vas, pri?e koje uklju?uju vas dvoje i tre?u osobu. Na taj na?in ?ete uklju?iti svog partnera u vae matarije, a da ne dobijete suprotan u?inak koji se mogao dogoditi da ste to zaista u?inili. Va bi vas partner mogao i iznenaditi i uzbuditi se i vie nego to ste o?ekivali. On ili ona bi mogli imati nekoliko vlastitih matarija koje ?e podjeliti s vama putem seksi razgovora. Iskreno vam preporu?ujem da posluate moj savjet to se toga ti?e, budu?i da sam vidio previe puta kako se seks u troje izjalovio oenjenim parovima ili parovima u ozbiljnoj vezi! Vjerujte mi, ne elite to nau?iti na tei na?in, to moe unititi va brak ili predivnu vezu, a seks u troje nije vrijedan toga. Stoga, razmislite o seksu u troje samo izme?u vas dvoje!

S druge strane, parovi koji nisu vjen?ani ili zaljubljeni, ili koji su potpuno sigurni da prakticiranje seksa u troje ne?e ugroziti njihovu vezu, mogu zapo?eti razgovor sa svojim partnerom u kojem mu to predlau. Prije svega, biti iskren o svojim eljama je najbolja politika, ali imajte na umu da je to vrlo osjetljiva tema i da s njom tako morate i postupati...s puno diskrecije.
Prvo morate upotrijebiti zdrav razum. Ja ne poznam vaeg partnera ali vi ga poznajete! Je li on ili ona osoba koja bi mogla sudjelovati u tako ne?emu? Je li on ili ona vrlo seksualna osoba? Je li on ili ona osoba za koju se zna da seksualno eksperimentira? Je li on ili ona s vama ikada razgovarala o svojim matarijama? Je li on ili ona ikada naglasila da je bi-znatieljna? Sva ta pitanja su klju?na u odlu?ivanju trebate li ili ne svog partnera pitati da sudjeluje u seksu u troje.

Jedan hipoteti?ki primjer: pretpostavite da je va partner ena koja podu?ava u osnovnoj koli, koja je bila nevina do svoje 25 godine, a vi ste joj tek drugi mukarac s kojim je imala seksualni odnos; s nekim kao to je ona predlaem da zaboravite ideju o seksu u troje, ograni?ite to na seksi razgovor. Osim ako je ona u krevetu suta suprotnost, to je rijetko ali povremeno se i to doga?a. U suprotnom, ne uputajte se s njom u seks u troje, osim ako niste spremni na mogu?nost prekida veze ili u najmanju ruku po?etak velike sva?e.

Jednom kada prona?ete potencijalnog partnera kojem biste mogli pristupiti s tom idejom, predloite mu seks u troje za vrijeme seksa. ansa da dobijete odgovor kakav ste prieljkivali je puno ve?a ako ga/ju pitate dok je ve? uzbu?en/a!!! Ne postoji pravi ili krivi na?in da predloite seks u troje. To ovisi o ljudima koji u njemu sudjeluju i o vezi u kojoj se nalazite. Moj jedini savjet je da ako i kada to predloite svom partneru, naglasite da vaa elja za seksom u troje nije ni na koji na?in rezultat toga to vam va partner nije adekvatan! Molim vas da budete paljivi i naglasite da je to samo seksualna matarija i da ne bi bila ista bez nje/njega.

Na sre?u ve?ina ena je itekako svjesna da bi ve?ina mukaraca dala svoju desnu ruku da budu istovremeno s dvije ene. S druge strane mukarcima je teko razumjeti zato bi ena eljela seks u troje s drugim mukarcem. ene, morate biti posebno oprezne jer mukarci znaju biti puno nesigurniji nego to to priznaju. Stoga, kada to predlaete svom mukarcu, mogli biste mu re?i da ste vrlo seksualna ena (to ?e ga samo po sebi uzbuditi) i da imate puno seksualnih matarija (to ?e ga jo vie uzbuditi), ali da ih nemate elju ispuniti ako i on ne sudjeluje. To ?e podi?i njegov ego, to ?e mu pomo?i da va prijedlog o seksu u troje sagleda iz druge perspektive, one koja ga ne ugroava.

Biranje tre?e osobe

Postoji puno za i protiv treba li odabrati prijatelja ili stranca.U jednu ruku, vjerojatno biste se osje?ali ugodnije s nekim koga znate ali s druge strane, riskirate da se uniti vae prijateljstvo u slu?aju da do?e do komplikacija ili ljubomore. ?ak i ako seks u troje bude uspjean, svaka osoba koja je sudjelovala moe se osje?ati neugodno ako je to bilo s dobrim prijateljem (Savjetovao bih, bilo da pozovete prijatelja ili stranca da vam se pridrui, poduzmite iste mjere zatite).

Dakle, ja ne preporu?am seks u troje s prijateljem. Me?utim, poznanik je sasvim druga pri?a. Ima vrlo privla?nih, urednih, obrazovanih i uspjenih ljudi koji su k tome i vrlo seksualni. Samo zato to vam jo nisu prijatelji ne zna?i da ne zavre?uju biti vaa tre?a osoba u seksu u troje.

to se ti?e prakticiranja seksa u troje vie od jednoga puta s istom osobom, opet moram re?i da to ovisi o ljudima. Ovisi o tome je li par dovoljno siguran, da li to tre?a osoba ni na koji na?in ne ugroava, da li je to neto to je par na samome po?etku elio da bude izdvojeno iskustvo ili je to neto to je par planirao ?initi redovito. To su teme koje se jednostavno ne mogu generalizirati jer je svaka situacija druga?ija. Sudjelovao sam u izdvojenim aferama kao gost i to je ispalo odli?no. Tako?er sam tijekom godina upoznao razne parove s kojima bih redovito provodio vrijeme, i to je tako?er funkcioniralo.Dakle, morate vidjeti kamo ?e vas prvo iskustvo odvesti, ali je o?ito da sve tri strane moraju eljeti istu stvar. Ako je iskustvo bilo odli?no, te nije bilo ljubomore i ako gost paru nije bio dobar prijatelj, ja bih definitivno elio nastaviti! Dakle, to zaista ovisi o okolnostima.

Gdje prona?i tre?u osobu?

Swingerski klub je odli?an izvor za pronalaenje drugih koji trae eksperimentiranje i ispunjenje matarija; jo uvijek postoje (iako vjerojatno ne toliko koliko ih je bilo prije). Da biste pronali swingerske klubove, jednostavno odete na bilo koju trailicu i utipkate rije?i "swingerski klub", jednom kada zaobi?ete stranice koje se odnose na swing ples, vidjet ?ete puno stranica koje se zapravo odnose na seks klubove. Druga opcija su Osobni oglasi na Internetu, i oni su odli?no sredstvo za pronalaenje nekoga za seks u troje. Osobni oglasi na Internetu nisu samo kreirani za parove koji trae ljubav, ve? su obi?no ra?lanjeni u kategorije tako da moete traiti upravo ono to vas zanima. Moete prvo online razmijeniti fotografije i komunicirati putem e-maila ili telefonom sve dok se ne osjetite dovoljno ugodno da se i upoznate. Nemojte i?i u obi?ne barove ili no?ne klubove i pokuati pokupiti nekoga za koga mislite da bi bio dobar kandidat. To je dobar na?in da se osramotite, a da i ne spominjem, zaradite amar.

Koje je dobro mjesto za seks utroje?

To je vjerojatno najlake pitanje za odgovoriti...a to je... gdje god je najpogodnije za sve uklju?ene strane. Uobi?ajeno je da par zabavi tre?u osobu u svom domu. Me?utim, zasigurno ne bi bilo prvi put da par ode u ku?u tre?e osobe, osobito ako imaju djecu. Vjerojatno se moete sastati i u hotelu, ali iz mojih brojnih iskustava to i nije uobi?ajeno. Naravno, osim ako ste u swingerskom klubu, to je iznimka. To moe biti zaista uzbudljivo mjesto za seks u troje, ?etvero, petero...

Zaklju?ak

Pokuajte ne sudjelovati u seksu u troje s nekim u koga ste zaljubljeni ili ako znate da netko od vas lako postaje ljubomoran. Umjesto toga, istraite neke nove uzbudljive stvari koje samo vas dvoje moete raditi u spava?oj sobi, uklju?uju?i seksi razgovor o seksu u troje.
Za vas koji niste zaljubljeni i koji planirate seks u troje iz pravih razloga, ali vam je to prvi put i nemate pojma to ?initi....vjerujte mi, ve?ina toga ?e do?i prirodno! Ve?inom to nije planirano, jednostavno se dogodi.

Jedna opcija seksa u troje je da jednu osobu u?inite zvijezdom, dopustite joj da legne dok ju drugo dvoje poudno prodire, tako da se ta osoba osje?a kao princ ili princeza! Odli?na ideja za ro?endanski poklon! Me?utim, lijepo je izmjenjivati se u davanju i primanju, tako da svatko dobije priliku biti princ ili princeza.

Glavno pravilo je osigurati da nitko ne bude izostavljen!!! ?esto puta jedan od suprunika poklanja vie panje gostu nego svom partneru...ne,ne,ne. Vjerujte; uvijek se pobrinite da va partner dobije jednako panje kao i gost! U suprotnom moe do?i do raspada braka. Kao to je ranije spomenuto, jednostavno rijeenje je da se izmjenjujete u davanju i primanju i budite svjesni koliko vremena potroite na gosta, jer kada do?e red na vaeg partnera da bude princ ili princeza, pobrinite se da i on ili ona dobije jednaku koli?inu vremena, moda ?ak i malo vie.

Ljepota seksa u troje, osobito kada je biseksualnost dio toga je da svaki sudionik moe gotovo uvijek davati i primati cijelo vrijeme. To je nevjerojatno uzbu?uju?e iskustvo koje bi svatko trebao isprobati....barem jednom u ivotu!

Trackback(0)
Komentari (58)add comment
..., Lowly rated comment [Show]

AlwaysSmile said:

Iskreno, ja sam probala i mogu samo jedno re?i -da je savreno.
Zanimljivo je to to sam to uradila sa de?kom s kojim sam bila u ozbiljnoj vezi, od tada je prolo ve? duze vrijeme, i sada smo skupa i volimo se kao i prvog dana. Ni jednom nije doslo do svadje, a kao i svaka djevojka u sebi nosim dozu ljubomore.
Kako? Lako! Vodili smo razgovor o sexu i spontano doli na tu temu. Shvatila sam da ga privla?i, ali mi nije htio odmah re?i da se zamilja sa mnom i sa jo nekom djevojkom. Na kraju je priznao i pitala sam ga kada bih to predloila, da li bi pristao. Naravno da bi.
Prije svega, razjasnili smo situaciju, da je to u tom trenu iskljucivo sex i da to radimo samo radi zadovoljstva, da osjecaji nemaju s tim veze. Noc prije toga vodili smo ljubav prepusteni samo jedno drugome. Sljede?u no? u?inili to. Kad je stvar bila gotova, ona je otila, mi smo otili u krevet, bez i jedne rije?i prigovora.
Po mom miljenju, to nas je jo vie zbliilo, u?inili smo neto zajedno, tu no? se dali uitku do maximuma i odvojili na par sati sex od ljubavismilies/smiley.gif
Valjda sam dobro objasnilasmilies/smiley.gif to se mene ti?e, opet ?emo smilies/smiley.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 22, 2010
Votes: +55

antonio said:

da to bi bio pravi uitak ali prije svega treba prona?i odgovaraju?eg partnera kao tre?u osobu koja bi vam se pridruila.
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 16, 2010
Votes: +1

eldar said:

ja volim sex u troje i volijo bi upoznati 2 cure za sex.......smilies/smiley.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 17, 2011
Votes: -4

swingerruza said:

Sa takvim razmiljanjem bili bi vrlo rado primljeni u na klub swingera , budu?i svi razmiljamo na isti na?in. Javite se ako elite .
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 19, 2011
Votes: +12

admir.bolic said:

zelio bi dase pridruzim bilo kojem paru u sexu volio bi da probam sex sa vise djevojaka ili dase uclanim u svingere.moj broj mob 062694640..imam 29 god
 
report abuse
vote down
vote up
Veljača 02, 2011
Votes: +2

Dangie said:

Voljela bih pruiti dragome to iskustvo (a znam da bi i on volio vidjeti mene u klin?u s drugom enom), ali dosad na koje god smo na?ine pokuavali stupiti u kontakt sa istomiljenicom - bezuspjeno.
Help - we need somebody... smilies/tongue.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Veljača 25, 2011
Votes: +2

DR1 said:

Ima ko iskustva o sexu u troje gdje su uklju?eni jedna djevojka i dva mukarca?
 
report abuse
vote down
vote up
Svibanj 23, 2011
Votes: +16

dejan said:

Mastam o sexy utroje ja sa bracnim parom.
Mnogo me uzbudjuje pomisao da se milujem sa obadvoma sa njom i njim da milujem njegov dok njoj lizem da dok je muz tuca obadvoje lizem da sa njegovom zenom zajedno nemu lizemo muda kurac sisamo..
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 21, 2011
Votes: +18

Dado said:

Svakako je poseban doivljaj biti u troje,ali moraju se dobro na?i na vibri,ina?e moe bit bez veze.praznina
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 27, 2011
Votes: -2

Dado said:

..jo bi dodao;zrel sam muarac i molio bi da mi se javi par koji ne pui i slobodnih je svijetonazora,a elio bi da im pravim drutvo.kulturan sam pa takve ljude elim i upoznati.Imam neka lijepa iskustva pa bi moda to mogli i podijeliti.mukarac sam s obavezom,ali to je tema u ?etri (u est :-)oka.
Sva?iji poziv ?u cijeniti i drati za sebe(ipak)smilies/wink.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 27, 2011
Votes: +1

Dado said:

Dejane,javi se.moda ti se mata i ostvari smilies/cool.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 27, 2011
Votes: -1

bracni par said:

i mi bismo jako viljeli da isprobamo sex u troje ali nikako da nadjemo djevojku za to smilies/sad.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 08, 2011
Votes: +3

blondina said:

decko i ja(22 i 21 godina) treazimo zensku osobu za sex...nikada prije tako nesto nismo probali,a u zadnje vrijeme aktivno o tome razmisljamo...voljeli bi da nam se javi osoba na podrucju Rijeke...
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 07, 2011
Votes: +4

Ante said:

Da seks u troje je zabavan strastveno.. Moje iskustvo je s dvije prijateljice, ja moja cura s njenom prijateljicom, i ja i trend sa prijateljicom. Treba bit oputen uivat bez ljubomore to je uitak..ako se nadu prave osobe sve je mogu?e.. smilies/grin.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Rujan 08, 2011
Votes: +6

Ante said:

Da moze upravo i moja sadasnja zarucnica otkriva sebe u tom pogledu ...sve se moze dogovorit.......
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 09, 2011
Votes: -1

trojac said:

marljivi 99, javite se.pa ?emo ovaj 99 okrenuti na 69 :-)
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 13, 2011
Votes: +0

Sarajka said:

Probala sam to prolog ljeta sa jednim parom, mojim poznanicima. Desilo se iznenada, neo?ekivano. Bilo je fantasti?no! Nisam vjerovala da moe biti tako lijepo. Naalost, ive daleko odavde. Jo jednom smo uspjeli da se sretnemo i ponovili, bilo je jo ljepe. Ostali smo u kontaktu, ?ujemo se i vidimo svakih par dana na Skypu. ?ekamo prvu priliku da se opet sretnemo. Nezaboravno iskustvo, preporu?ila bih svima.
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 30, 2011
Votes: +10

trojac said:

Dejane,dali bi htio nam se pridruiti,da si ostvari svoje elje?Javi se.koliko ima godina?
 
report abuse
vote down
vote up
Listopad 30, 2011
Votes: -1

Rafael said:

Ovo je neto naj naj ja bi se uklju?io u ovu zajednicu i mislim da bi uivali svi volio bbi da mi se javi par koji trai iskusnog i ozbiljnog i razigranog igra?a oko enske pozdrav svim istomiljenicima .
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 03, 2011
Votes: +2

sarajlija said:

Sarajka pozivamo te da svoje iskustvo podjelis i s nama! vrlo rado bi se upoznali sa tobom.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 07, 2011
Votes: +1

Dado said:

Sarajka!hvala na pozivu vrlo rado ga prihva?am i raduje me susret s vama i da podijelimo sve to je ljepo.javite se sa kontakt adresom da moemo dogovoriti susret
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 12, 2011
Votes: +2

Dado said:

Rafael!javi nam se.moda bi mogli uprili?iti susret.ja i moja ena bi moda primili jednog gosta koji bi se uklopio u nau matu
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 12, 2011
Votes: +2
..., Lowly rated comment [Show]

dada said:

Pozz! Mi smo bra?ni par iz ZG (33g i 35g.) i probali smo sex u troje. Fantasti?no!!!! Htjeli bi opet pa ako ima neka enska osoba koja bi nam se htjela pridruit. Javite se
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 06, 2011
Votes: +2

Elva said:

Volio bi sex u troje. Ako imaju dvije ddjevojke neka se jave
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 09, 2011
Votes: -4

Sam said:

Ako aima zainteresovanih Tuzlanki za sex u troje neka se jave dvije studentice.
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 09, 2011
Votes: -2

malidjecak said:

Sex u troje,jako dobarsmilies/smiley.gif Probao sam vise puta i preporucujem svimasmilies/smiley.gif Bracni par i ja,sve opcije smo isprobali,mazili se svak sa svakim,pusili jedan drugom,jebao on mene i ja njega,nju obojica,sperma brate na sve stranesmilies/smiley.gif OBAVEZNO I POD HITNO SVI PROBAJTEsmilies/smiley.gif Bes stida,srama ili nekog loseg unaprijed planiranog predznaka!!!!!
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 11, 2011
Votes: +4

Juan said:

Ja sam iz Argentine, ja volim sex u troje. Zivim u Zagrebu.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 13, 2011
Votes: +1

nico said:

Simpati?an par ,trai ensku osobu s kojom bi podijelili intimne trenutke u troje. ivimo na moru ,daljina nam ne predstavlja nikakav problem.
Ovo bi nam trebalo biti prvo takvo iskustvo.
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 02, 2012
Votes: +1

Jaro17 said:

Ovo je neto to sam uvjek prieljkivao ali elje ne ostvarene.Imam 58g izdrljiv i uvjek spreman za akciju iz ZG.elja mi je da mi se javi bra?ni par bit ?e zabavno ozbiljn i razigran oko Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 20, 2012
Votes: +2

Jaro17 said:

U stvari imao sam jedno iskustvo gde smo bili svi pre zadovoljni u kojom su sudjelovali bra?ni par njihova prijateljica i ja a trajalo je cjelu no?,kad se to no?i prisjetim odma se napalim lijepi pozdrav svima istimiljenicima/cma .
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 20, 2012
Votes: -1

Rafael said:

Dado ovdje Rafael jedno vrijeme nisam bio doma nadavno sam pro?ito ponudu sad sam na raspolaganju svima ako jo vrijedi ponuda rado ?u se odazvati molim kontakt za dogovor pozzz.
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 23, 2012
Votes: +2

Cici i Bane said:

Ovako...cura i ja ve? godinu dana pri?amo i matamo o sexu u troje. elja i volja nikada nisu bili sporni, ali da je bilo lako na?i prikladnu curu, nije. Sada ju napokon nali i dolazi nam krajem tjedna u goste. Hvala svima na iskrenosti, ako je i bilo sumnje, sada je definitivno vie nema. jedva ?ekamo vikend sa naom go?om smilies/smiley.gifjavimo kako je bilo. pozdrav iz Slavonije
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 30, 2012
Votes: +3

Cici i Bane said:

Ovako...cura i ja ve? godinu dana pri?amo i matamo o sexu u troje. elja i volja nikada nisu bili sporni, ali da je bilo lako na?i prikladnu curu, nije. Sada ju napokon nali i dolazi nam krajem tjedna u goste. Hvala svima na iskrenosti, ako je i bilo sumnje, sada je definitivno vie nema. jedva ?ekamo vikend sa naom go?om smilies/smiley.gifjavimo kako je bilo. pozdrav iz Slavonije
 
report abuse
vote down
vote up
Siječanj 30, 2012
Votes: +2

Cipiripi said:

Najbolji sex je single sex.
 
report abuse
vote down
vote up
Veljača 07, 2012
Votes: +8

Nevin said:

eeee ovako ja sam musko '95 sam godiste. I jos uvjek sam nevin. Pa akjo ima koja devojka/zena ili koji par koji bi me naucio poslu neka se javi na moj e-mail
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PozZ iz R.S,BiH
 
report abuse
vote down
vote up
Veljača 09, 2012
Votes: -2

del said:

Zelio bih probati u troje sa bracnim parom ili samo parom, iz sarajeva sam i trazim za pocetak nekog iz sarajeva. I za sarajku ako ovdje navrati volio bih da je upoznam i da mi prenese svoja iskustva u troje
 
report abuse
vote down
vote up
Veljača 29, 2012
Votes: +1

Izabella said:

U par navrata sam dobila ponude, prvo od dva mukarca, zatim od tri, i iako sam bila singl, nisam prihvatila, a u vezi bih jo manje, iako volim seks. Ne slaem se kad netko kae da to svatko mora probati jer je to nebuloza
 
report abuse
vote down
vote up
Ožujak 11, 2012
Votes: +4

del said:

macamaja dobit javit cu ti se i hvala za poziv i ponudu i je i realizujemo uskoro
 
report abuse
vote down
vote up
Ožujak 13, 2012
Votes: +0

medeni said:

Vec duze vrijeme smo u ovome i jako nam se svidja postavljena tema je sjajna,jedino sto mi je zao jeste sto jos uvijek zivimo u primitivuzmu i mnogima je to tabu tema sjajno je probajte i uzivajte u zivotu pusa istomisljenicima
 
report abuse
vote down
vote up
Lipanj 30, 2012
Votes: +0
..., Lowly rated comment [Show]

gospodin said:

U sexu treba uzivati i pristalica sam svega to predstavlja zadovoljstvo svima koji su u igri. Volio bih biti gost ozbiljnom paru ili dvjema ozbiljnim damama....prvo kafica, razgovor a ostalo neka do?e samo od sebe jer samo tada je zagarantovan uspojeh.
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 09, 2012
Votes: +1

gospodin said:

zaboravih da kazem, ako ima zainteresovanih za sex sa dva mukarca tako?er, prijatelj i ja smo na raspolaganju. U obzir dolaze samo zrelije osobe po mogu?nosti iz BiH.
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 09, 2012
Votes: +0

par_zg said:

Bracni par 37/32 g bi htio upoznat bracni par za druzenje. Htjeli bi da sve pocne dobrim upoznavanjem bez forsiranja.Trenutno nas jako pali soft swing. Naravno u dobroj atmosferi i mozda vise.
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 14, 2012
Votes: +7

Napišite komentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy
Ažurirano ( četvrtak, 23 Listopad 2008 08:01 )