Apstinencija Ispis
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:24

APSTINENCIJA

Što je apstinencija?

  • Suzdržavanje od snošaja
  • Jedina metoda kontracepcije koja je 100% učinkovita u sprečavanju neželjene trudnoće i koja štiti od spolno prenosivih bolesti

Koje su prednosti?

  • 100% je učinkovita u sprečavanju neželjene trudnoće i 100% štiti od spolno prenosivih bolesti
  • Nema nikakvih zdravstvenih rizika

Koje su mane?

  • Pritisci društva mogu jako otežati apstinenciju

Razina učinkovitosti  apstinencije iznosi 100%