Seks. Zar nije to život? Zar nije to prava stvar? - Lord Byron

Your Ad Here

Zadnji komentari

Kako privući seksi ...
We offer certified and verifiable financial bank i...
Kako privući seksi ...
GET OUR SBLC/BG TO PURCHASE GOODS & EXECUTE THAT C...
Kako privući seksi ...
!Kako sam dobio zajam od Christy Walton Finance, p...
Tantrički seks
Kako sam dobio zajam od Christy Walton Finance, pa...
Kako privući seksi ...
Kako sam dobio zajam od Christy Walton Finance, pa...
Vidi Top 100

Naslovna Reproduktivno zdravlje
Reproduktivno zdravlje
Općenito PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 21:03

Ovo je mala knjižica koja nije bila u velikoj nakladi, te je bila podijeljena samo nekim školama tako da većina pučanstva ovo nije vidjela ili pročitala.

Stvarno je zgodno sročeno, te vam toplo preporučam da ju proučite od početka do kraja.

Sadržaj:

 1. Reproduktivno zdravlje adolescenata
 2. Spolnost
 3. Spolni organi
 4. Reprodukcija
 5. Spolne bolesti
 6. Planiranje obitelji
 7. Ginekološki pregled
 8. Literatura

P.S. Ako vam je lakše za čitati, skenirao sam cijelu knjižicu pa si možete skinuti u DOWNLOADS sekciji.

 
Reproduktivno zdravlje adolescenata PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 21:00
Reproduktivno zdravlje nije samo odsutnost bolesti reproduktivnog i spolnog sustava nego i:

 

 • sposobnost ljudi za reprodukciju, roditeljstvo i zdravo potomstvo,
 • odgovoran, zadovoljavajući i zdrav spolni život,
 • slobodno odlučivanje o tome hoće li imati djece, kada i koliko,
 • informiranost i dostupnost sigurnih i djelotvornih sredstava za kontracepciju,
 • sloboda od spolnog nasilja i prisile,
 • korištenje i dostupnost odgovarajućih zdravstvenih službi.

Loše reproduktivno zdravlje često je povezano s neznanjem, bolešću, zlostavljanjem, iskorištavanjem, neželjenom trudnoćom pa i smrću. Društveni i tjelesni čimbenici pridonose reproduktivnom zdravlju ili ga ugrožavaju.

Pravo na reproduktivno zdravlje dio je općih ljudskih prava i donosi velike prednosti pojedincima, obiteljima i zajednici u cjelini. Stoga svako suvremeno društvo organizira reproduktivnu zdravstvenu zaštitu kojom se provodi prevencija, dijagnostika, liječenje, zdravstveni odgoj i savjetovanje.

Reproduktivno zdravlje pretpostavka je ljudske spolnosti, bez obzira vodi li reprodukciji ili ne.

Zaštita reproduktivnog zdravlja ima za cilj rađanje zdravog potomstva, a zaštita spolnog zdravlja ima za cilj obogaćivanje života i osobnih odnosa, koji su vrlo važni za reproduktivno zdravlje.

Razdoblje spolnog sazrijevanja u adolescenciji povezano je s brzim tjelesnim i psihičkim razvojem, zabrinutošću za izgled i spolno funkcioniranje, pojačanim zanimanjem za suprotni spol, uz razvoj novih osjećaja i želja, početkom spolne aktivnosti, isprobavanjem novih doživljaja - ali nedostatkom znanja i vještina za zdrave izbore - i stoga sklonošću rizičnom spolnom ponašanju.

Zbog sve ranije tjelesne i spolne zrelosti, dužeg školovanja i kasnijeg sklapanja braka, većina je adolescenata spolno aktivna prije braka. Znatiželja, neznanje, pritisak vršnjaka, emocionalna nezrelost, uz nestalnost spolnih veza vode mladež rizičnom spolnom ponašanju: sve ranijoj spolnoj aktivnosti, slučajnim spolnim kontaktima, mijenjanju spolnih partnera i nekorištenju zaštite, a time i sve većim problemima reproduktivnog i spolnog zdravlja.

Zaštita reproduktivnog zdravlja obuhvaća:

 • edukaciju o spolnosti i reprodukciji,
 • savjetovanje o planiranju obitelji i primjeni kontracepcije,
  zdravstvenu zaštitu reprodukcije (u trudnoći, porodu i poslije poroda),
 • prevenciju i liječenje neplodnosti,
 • dijagnostiku i liječenje bolesti reproduktivnog sustava, hormonskih poremećaja i malignih bolesti,
 • dijagnostiku i liječenje spolno prenosivih bolesti,
 • prekide trudnoće uz prevenciju i tretman posljedica,
 • prevenciju spolnog zlostavljanja i skrb o žrtvama.

Služba za reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti Zagreb proveIa je istraživanje znanja, stavova i spolnog ponašanja zagrebačkih srednjoškolaca u dobi od 15 do 19 godina. Cilj je bio utvrditi najčešća rizična ponašanja adolescenata koja mogu nepovoljno utjecati na reproduktivno zdravlje i plodnost u budućnosti.

Prema rezultatima istraživanja 24% djevojaka i 46% mladića stupilo je u spolne odnose, a većina njih u dobi od 16 i 17 godina. Čak 22% spolno aktivnih djevojaka i 44% mladića imalo je više spolnih partnera, a 22% spolno aktivnih adolescenata ne koristi nikakva kontracepcijska sredstva.

Rezultati istraživanja pokazuju da su spolno aktivni adolescenti izloženi rizicima za spolno prenosive bolesti i neplaniranu trudnoću te da premalo znaju o njihovim posljedicama za reproduktivno zdravlje i plodnost.

Glavni problemi spolnog i reproduktivnog zdravlja adolescenata jesu:

. neplanirane trudnoće,
. pobačaji (posebno ilegalni/nestručni),
. adolescentne trudnoće i porodi,
. kontracepcija,
. spolno prenosive bolesti,
. HIV/AIDS,
. spolno nasilje i iskorištavanje.

Nedostatak znanja, nedostupnost kontracepcije, izloženost pritisku i spolnom nasilju stavlja djevojke pod najveći rizik za neplaniranu trudnoću.

Što je djevojka s neželjenom trudnoćom mlada, to će vjerojatnije zatražiti pobačaj.

Rađanje u dobi do 19 godina nosi povećane zdravstvene i socijalne rizike za majku i dijete.

Adolescentne majke imaju više medicinskih komplikacija u trudnoći i porodu.

Adolescentne majke često odgađaju ili napuštaju školovanje, imaju novčanih problema, nezaposlene su ili nisko plaćene.

Kod djece adolescentnih majki češća je niska porođajna težina, mrtvorođenost i dojenačka smrtnost, a mentalni, socijalni i emocionalni razvoj ove djece može biti ometen.

Spolno prenosive bolesti su vrlo proširene među mladim ljudima, upravo zbog njihova rizičnog spolnog ponašanja.

Zbog imunosne i anatomske nezrelosti sluznice reproduktivnih organa i nepotpune hormonske aktivnosti, upalni procesi se kod mladih osoba brže razvijaju i težeg su oblika.

Spolno prenosive bolesti su često neotkrivene i neliječene, pa nastupe trajne posljedice, kao neplodnost žene i muškarca, rak vrata maternice i drugo.

Problemi reproduktivnog zdravlja adolescenata ugrožavaju njihovo fizičko, psihičko i socijalno zdravlje, a katkad dovode i do njihove smrti. Ti su rizici među najozbiljnijim zdravstvenim problemima pa zbog svoje važnosti i proširenosti postaju i javnozdravstveni problemi.

 
Spolnost PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:57

Činjenice o spolnosti koje iznose mediji (televizija, radio, novine...) nisu uvijek istinite, a informacije koje daju nisu uvijek važne. Primjerice, mediji obično prikazuju žene privlačnijima nego što jesu, a idealiziraju pojavnost i svojstva muškaraca. Na taj se način zanemaruje ljubav, strepnja, romantika i drugo. Prijatelji i vršnjaci također mogu širiti netočne informacije o spolnosti, jer uglavnom nisu točan i pouzdan izvor informacija.

Spolnost je sastavni dio ljudskog bića tijekom cijelog života. Ona utječe na misli, osjećaje i samopoštovanje, a ne samo na tijelo. Čovjek je spolno biće čak i onda kad odabere ne reproducirati se. Kultura, običaji, društvena i gospodarska sredina utječu na doživljavanje spolnosti te doživljavanje sebe i drugih kao spolnih bića.

Spolnost ima važno mjesto u ljudskom životu, ali ne i najvažnije.

Spolnost je životna energija koja nas pokreće da nađemo ljubav, intimu i nježnost, i to na načine koji će obogatiti našu osobnost, komunikaciju i odnose. Ona nas pokreće k drugim ljudima, na davanje topline, na intimnost i naklonost.

Mnogi poistovjećuju spolnost sa spolnim odnosima. Istina je, spolnost uključuje spolni odnos, ali i mnogo više. Spolnost čine spolni osjećaji, spolni nagon, spolne akcije, osobne vrijednosti, stavovi i uvjerenja, odluke i ponašanje u odnosu na spolne izbore i spolnu orijentaciju.

Spolnost je divna, motivirajuća i oplemenjujuća ako postoji prirodni i pozitivni stav prema njoj na temelju potpunih informacija, kad su partneri spolno zdravi, nesebični, humani i odgovorni, kad su slobodni od straha, srama, krivnje i ostalih kočnica za spolni doživljaj i odgovor, te kad se uzajamno poznaju i vole. Nema ništa čudno u izražavanju spolnosti u ljubavnoj vezi dvije zrele i odgovorne osobe, posebice u braku.

Važno je imati potrebne informacije o svojem tijelu, spolnosti i spolnim odnosima, reproduktivnom i spolnom funkcioniranju te zdravstvenim rizicima i zaštiti.

Ljudska bića - i novorođenčad, i djeca, i mladež, i odrasle osobe, i stariji - trebaju dodir. Kad smo s nekim bliski i kad nam se netko sviđa, želimo mu pokazati svoju naklonost dodirom. Većina ljudi ima dosta ugodnih tjelesnih dodira koji nisu spolni - s pripadnicima svoje obitelji i bliskim prijateljima. Ali dodiri intimnih dijelova tijela čuvaju se za voljene spolne partnere.

Spolni odnosi

Spolni odnos može ljudima značiti različito: on može biti očitovanje ljubavi i zaljubljenosti, all i samo zabava; može biti nešto sveto, nešto što pripada samo braku. Odlučiti što spolni odnos znači za nas nije uvijek lako.

Ljudski spolni odnos nije samo dodir spolnih organa, nego i duboki intimni susret i otkriće te jedinstveni doživljaj bliskosti s drugim ljudskim bićem.

Svatko za sebe odlučuje kada će i hoće li imati spolne odnose. Neki se ne odlučuju na spolne odnose prije braka, drugi čekaju pravu ljubav, treći čekaju svršetak školovanja. Ima onih koji se odlučuju na spolne odnose prije braka. Ali, ulazak u spolne odnose iz zabave može izazvati probleme, jednako kao i uvjerenje da je spolnost prljava i grješna.

Nepripremljen i slučajan spolni odnos s nedovoljno poznatim partnerom može završiti povrijeđenim osjećajima, gubitkom samopoštovanja i/ili poštovanja prema partneru, osjećajem krivnje,spolno prenosivim bolestima i neželjenom trudnoćom.

"Prerano ubrana jabuka je uvijek kisela."

Prije odluke treba dobro promisliti jer posljedice ranog stupanja u spolne odnose mogu trajno i nepovratno promijeniti život mlade djevojke i mladića.

Čovjek ne služi spolnosti nego spolnost čovjeku.

Spolni odnos može ljubavi dati novi smisao, intimnost i nesebičnost; ali on nije dokaz ljubavi, Spolni život dvoje ljudi koji se vole i poštuju te imaju povjerenja jedno u drugo. posebice u braku, može dati jednu od najljepših vrijednosti na svijetu.


Naklonost ili zaljubljenost možemo izraziti i bez spolnih odnosa, primjerice:

. poljupcem,
. dodirom,
. zagrljajem,
. cvijetom,
. pokazivanjem brižnosti i pažnje,
. držanjem za ruke,
. pismom,
. porukom...

Zašto reći "NE"?

. zbog straha od trudnoće,
. zbog straha od spolno prenosivih bolesti,
. zbog obiteljskih vrijednosti,
. zbog otpora pritisku vršnjaka,
. zbog sprječavanja nasilnosti,
. zbog nespremnosti,
. zbog kratkog poznanstva,
. zbog alkoholiziranosti,
. zbog religijskih vrijednosti,
. zbog čekanja do braka.

Ako se smatrate spremnima za spolni odnos - razmislite i razgovarajte o sljedećim pitanjima:

. Kontracepcija - da ili ne?
. Koje sredstvo ili metoda kontracepcije?
. Tko je odgovoran za kontracepciju?
. Zaštita od spolno prenosivih bolesti - da ili ne?
. Kakve su posljedice spolnih odnosa bez zaštite?
. Savjetovanje sa stručnjacima - da ili ne?
. Koji su razlozi za spolni odnos?
. Jeste li zaljubljeni, ili se volite?
. Imate li podršku obitelji?
. Jeste li pod pritiskom vršnjaka?
. Raspravite i druga pitanja...

Kada reći "NE"?
Ako kaže:
"To svatko radi."
"Ti si jedna s kojom sam to učinio."
"Ti nećeš zatrudnjeti ako nastavimo."
"Ti možeš odbijati, ali ću svejedno svima reći da si pristala."
"To je način da dokažeš da me stvarno voliš."
"Zbog tebe sam se uzbudio i sada je na tebi red da nešto učiniš."
"Koja je razlika sada ili kasnije?"

Svaka osoba ima pravo reći NE ako ne želi spolni odnos, čak i kad se partneri vole ili kad su otišli predaleko. Ako želite odgoditi spolni odnos, jasno recite što želite i gdje su vaše granice.

Što učiniti ako niste spremni na spolni odnos?

. Izlazite u društvu s prijateljima. lsplanirajte svoje dolaske kući.
. Odlučite o spolnom odnosu prije nego se nađete pod pritiskom.
. Odlučite o nepijenju alkohola prije nego se nađete pod pritiskom.
. Nemojte popustiti pred romantičnim riječima i uvjeravanjima.
. Budite jasni (verbalno i neverbalno); nemojte davati dvostruke poruke (primjerice, tijelom privlačiti a riječima odbijati).

 • Uvažavajte svoje osjećaje (kad situacija postane neugodna - otiđite).
 • Imajte hobi - sport, glazbu, ples, planinarenje, dramu, čitanje, slikanje...
 • Ne družite se samo sa spolno iskusnim vršnjacima, jer će oni vršiti pritisak na vas.
 • Budite pošteni od početka: recite koje su vaše granice te da ne želite spolni odnos.
 • Ne izlazite s osobama u koje nemate povjerenja.
 • Ne idite tamo gdje ne možete zatražiti i dobiti pomoć.
 • Ne vozite se s osobama koje ne znajete ili kojima ne vjerujete.
 • Ne prihvaćajte poklone od onih koje dobro ne poznajete.
  Ne idite u sobu nasamo ni sa kim.
 • Istražite druge načine izražavanja naklonosti osim spolnog odnosa.

Neugodni dodiri

Dodir može biti i neugodan, on može vrijeđati naše tijelo poput udarca. Neugodan dodir može uznemiriti naše osjećaje i izazvati sram, tjeskobu, krivnju...

Svaka osoba ima pravo reći NE dodirima zbog kojih se osjeća nelagodno. Nitko nema pravo dodirivati naše intimne dijelove tijela bez našeg odobrenja, ili tražiti da mi dodirujemo tuđe, i kazati "nemoj nikome reći". To je spolno zlostavljanje. Spolno zlostavljanje uključuje prijetnje, poniženje i nasilje. Bez obzira na izgovor zlostavljača, spolno zlostavljanje je zločin. Spolni kontakt može biti samo uz naš pristanak ili zato što mi to želimo. NE uvijek znači ne. NE ne znači MOŽDA, niti DA.

U većini slučajeva zlostavljači su poznati zlostavljanima. Zlostavljači lažu. Oni znaju kada se trebaju braniti, kada plakati, kada moliti. Oni uvijek okrivljuju žrtvu.

Zato upamtite:

 • Bilo kakav spolni kontakt između djeteta i odrasle osobe je spolno zlostavljanje.
 • Bilo kakav spolni kontakt bez pristanka je spolno zlostavljanje.
 • Zlostavljač je uvijek KRIV za spolno zlostavljanje.
 • Malo je onih zlostavljača (ako ih uopće ima) koji su se promijenili bez stručne pomoći.

Prvo što treba učiniti jest odmah poći na liječnički pregled i/ili na policiju.

Skrivati ili ignorirati spolno zlostavljanje vodi k sve većim problemima:
. zlostavljana osoba je i dalje žrtva,
. zlostavljač nastavlja tražiti nove žrtve,
. mnoge osobe mogu biti unesrećene.

Svaka mlada osoba ili dijete:
. zaslužuje ljubav, zaštitu i brižnost obitelji,
. treba imati privatnost svojega tijela.

Ml MOŽEMO RAZGOVARATI O ZLOSTAVLJANJU ...
Ml MOŽEMO POMOĆI ZLOSTAVLJANIMA ...
Ml MOŽEMO SPRIJEČITI DALJNJE ZLOSTAVLJANJE!

 
Reprodukcija PDF Ispis E-mail
četvrtak, 18 Rujan 2008 20:56
Reprodukcija sadrži par podnaslova, a to su:

 • Menstruacija
 • Plodnost
 • Trudnoća
 • Porod
 • Neplodnost
 • Potpomognuta reprodukcija
 •  
  Menstruacija PDF Ispis E-mail
  četvrtak, 18 Rujan 2008 20:55
  Menstruacijski ciklus


  Između prve mjesečnice (menarhe) i zadnje mjesečnice (menopauza) plodnost žene regulirana je menstruacijskim ciklusom. U približno četverotjednim razmacima jedna jajna stanica sazrijeva u jajniku pod utjecajem folikulostimulirajućeg hormona (FSH), i izlučuje hormon estrogen. Ovulacija je izbacivanje zrele jajne stanice iz jajnika, sposobne za oplodnju 1-2 dana poslije ovulacije.

  Promjer zrele jajne stanice iznosi otprilike koliko i promjer vlasi i na granici je vidljivosti ljudskim okom.

  Ovulacija uvijek nastupa oko 14 dana prije sljedeće mjesečnice.
  Nakon ovulacije, pod utjecajem luteinizirajućeg hormona (LH) izlučuje se hormon progesteron. I progesteron i estrogeni zadebljavaju sluznicu maternice i pripremaju je za prihvat oplodenog jajašca. Progesteron dodatno štiti trudnoću, ako je do nje došlo. Ako pak jajašce nije oplođeno, za oko četrnaest dana nakon ovulacije zadebljana sluznica se oljušti i kroz rodnicu izađe iz tijela. To je mjesečnica. Mjesečnica je cikličko mjesečno krvarenje iz maternice nastalo Ijuštenjem sluznice maternice nakon prethodne ovulacije.

  Predmenstruacijski sindrom
  (PMS) je skup neugodnih tjelesnih i emocionalnih simptoma koji utječu na ženu prije mjesečnice, a mogu biti: bolovi, napuhnutost u donjem dijelu trbuha, bolovi i napetost u dojkama, glavobolja, razdražljivost, osjećaj umora i drugo. Ti se simptomi javljaju desetak dana prije mjesečnice, a s njezinom pojavom nestaju. Liječenje nije potrebno, ali kod jako izraženih smetnji dobro je posavjetovati se s liječnikom (ginekologom).


  U bolnoj mjesečnici (dysmenorrhoei) su jako izraženi bolovi u donjem dijelu trbuha prije i tijekom mjesečnice, uz mučninu, povraćanje, proljev ili zatvor i razdražljivost. Najčešći razlog bolnoj mjesečnici je izlučivanje tvari prostaglandina u sluznici maternice, koji izaziva jake grčeve maternice i jake bolove. Neke djevojke imaju bolnu mjesečnicu od prve mjesečnice, a nekima ona postaje bolna nekoliko godina kasnije, s pojavom ovulacije.

  U liječenju bolne mjesečnice se osim općih mjera (pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, šetnja, gimnastika, sport, odmor) koriste i lijekovi protiv bolova, protiv grčeva, ili hormonska terapija.

  Neke djevojke u sredini ciklusa osjete jaku bol u donjem trbuhu, s lijeve ili desne strane, koja traje nekoliko sati, a katkad se pojavi i oskudno krvarenje. To je ovulacijska bol i/ili ovulacijsko krvarenje za koje uglavnom ne treba nikakvo liječenje.

  Mjesečnica kod žena izostaje postupno, a razdoblje do zadnje mjesečnice zovemo perimenopauza.

  Perimenopauza može trajati i nekoliko godina, a zbog smanjenog izlučivanja hormona jajnika dolazi do mnogih tjelesnih i emocionalnih promjena i povećanog rizika za razvoj ateroskleroze, povišenog krvnog tlaka, srčanog i moždanog udara, povećane razgradnje kostiju i razvoja osteoporoze.

  Danas se zbog sprječavanja zdravstvenih problema i ublažavanja tegoba primjenjuje hormonska nadomjesna terapija u različitim oblicima (tablete; kreme, flasteri i gelovi preko kože; injekcije).

   
  << Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

  Stranica 1 od 3