Neke stvari su bolje od seksa, a neke su lošije, ali nijedna stvar nije kao seks. - W.C. Fields

Your Ad Here

Zadnji komentari

Prijelom penisa
Do you need Finance? Are you looking for Finance? ...
Prijelom penisa
Ponuda kredita od 3% primijenite sada ako vam je p...
Kondom
koliko bi trebala biti velicina penisa sa 15 godin...
Je li moj penis norm...
@mika97 ispri?avam se što kasnim sa odgovorima bud...
Menstruacija
sorry pukao mi je himen
Vidi Top 100

Naslovna Izdvojeni ?lanci Preuranjena ejakulacija
Preuranjena ejakulacija PDF Ispis E-mail
Autor Dalibor Bauernfrajnd   
Ponedjeljak, 10 Studeni 2008 00:29

mrlje

"Upomo?, opet mi se dogodilo!" - ?esto se naši posjetitelji foruma žale na to kako im se nerijetko doga?a preuranjena ejakulacija. Svi se pitaju zašto im se to doga?a, jesu li normalni, boje se da ih djevojka ne?e radi toga ostaviti i sl. No mi smo se bacili u malo istraživanje i pokušali na?i što potpunije odgovore na pitanja "što je to" i "kako to sprije?iti".

DEFINICIJA

P

reuranjena ejakulacija (PE) ili prijevremena ejakulacija jedan je od naj?eš?ih seksualnih problema muške populacije. Pojednostavljeno, problem opisujemo kao nemogu?nost odga?anja ejakulacije u prvim trenutcima seksualnog odnosa.

William Masters i Virginia E. Johnson (LINK) , pioniri dijagnosticiranja seksualnih poreme?aja i disfunkcije (od 1957. godine do devedesetih godina prošlog stolje?a) smatraju preuranjenom ejakulacijom ako muškarac ejakulira prije nego žena postigne orgazam u više od 50% seksualnih odnosa, neovisno o trajanju istoga.

Mnogi drugi istraživa?i su preuranjenom ejakulacijom smatrali postizanje vrhunca za manje od 2 minute od trenutka penetracije. Rezultat istraživanja koje je proveo Alfred Kinsey, poznati Ameri?ki biolog (LINK) pokazalo je da ?ak tri ?etvrtine muškaraca ejakulira za manje od 2 minute od penetracije u više od 50% svojih seksualnih odnosa.

OPIS
Problem može biti izraženiji ili manje izražen, a ovisi i o subjektivnoj procjeni oba partnera.
Preuranjenom ejakulacijom definitivno možemo nazvati situacije kod kojih dolazi do klimaksa bez ili uz minimalnu stimulaciju erogenih zona, ne nužno i isklju?ivo spolnog organa tj. penisa. Nemogu?nost kontroliranja ejakulacije je naj?eš?e popra?ena i sa izostankom osje?aja kada ?e se to uop?e dogoditi.

Iako po mnogim izvorima  najbolji seks traje 7 do 13 minuta, mnogi preuranjenom ejakulacijom smatraju kada seksualni odnos završi za manje od 10 minuta.

Najnovija istraživanja pokazuju da prosje?an seksualni odnos osoba izme?u 18 i 30 godina traje oko 6,5 minuta. Poreme?aj preuranjene ejakulacije trenutno se dijagnosticira kod muškaraca koji ejakuliraju do 1,5 minute od penetracije.

KOME SE DOGA?A
Prijevremena ejakulacija ne bira životnu dob i javlja se akutno ili kroni?no. Kroz svoj seksualno aktivni životni vijek ve?ina muškaraca susre?e se sa spomenutim problemom.
Iako je pojava ?eš?a u akutnom obliku te kod adolescenata, mnogi se bore sa ovim problemom cijeli život.

Kod prvog, ili prvih nekoliko spolnih odnosa najve?a je vjerojatnost da ?e do?i do preuranjene ejakulacije, a s godinama starosti i iskustvom, vjerojatnost za istu opada.

MOGU?I UZROCI
Preuranjenu ejakulaciju mogu uvjetovati psihološki ?imbenici, što je i naj?eš?i slu?aj, no poreme?aj nerijetko uzrokuju i razne druge bolesti i fizikalna ošte?enja (primjerice kralježnice). Poznati su i slu?ajevi gdje je preuranjena ejakulacija povezana i sa Parkinsonovom boleš?u.

Naj?eš?i uzroci su depresija, stres, nerealna o?ekivanja po pitanju kvalitete seksualnog odnosa, manjak samopouzdanja ili povijest seksualne represije (stanje u kojemu osoba nije u mogu?nosti iskazati svoju seksualnost na bilo koji na?in, naj?eš?e uzrokovano sramom ili osje?ajem krivnje (LINK).

Tako?er, trenutni problemi izme?u partnera, problemi u komunikaciji, osje?ajima ili neriješeni konflikti koji sprije?avaju emocionalnu bliskost partnera mogu uzrokovati preuranjenu ejakulaciju.

Postoje naznake kako i partnerica može utjecati na muškar?evu preuranjenu ejakulaciju.
Jedno istraživanje kod mladog bra?nog para (Tullberg, 1999.) otkrilo je da je muškarac podložan fazama partneri?inog menstrualnog ciklusa, te da je skloniji preuranjenoj ejakulaciji za vrijeme plodnih dana. Druga istraživanja tvrde da mla?i muškarci sa starijim partnericama u prosjeku ejakuliraju ranije nego muškarci sa partnericama podjednake dobi (ili sa mla?im partnericama).

MOGU?E POSLJEDICE
Iako je ?est uzrok preuranjene ejakulacije upravo nesigurnost u vlastito umije?e i kvalitetu spolnog odnosa, preuranjena ejakulacija upravo pridonosi pove?avanju spomenute nesigurnosti. Muškarci ?esto podcjenjuju odnos seksualnog zadovoljstva i emocionalne stabilnosti u vezi. U?estala pojava preuranjene ejakulacije može znatno utjecati na nezadovoljstvo Vaše partnerice u vezi. Izbjegavanje seksualnog odnosa zbog straha od ponavljanja preuranjene ejakulacije je izuzetno ?est kod pripadnica ljepšeg spola. Prekidi veze i nevjera su naj?eš?e posljedice, ukoliko problem postane kroni?an.

MOGU?A RJEŠENJA
?ak i ako ste se pronašli u opisu naj?eš?e pogo?enih preuranjenom ejakulacijom, i spadate u adolescentsku dobnu skupinu, problem nikako ne treba ignorirati jer je vrlo vjerojatno da se ne?e sam izlije?iti.

Ne zaboravite, partnericu je mogu?e zadovoljiti i nakon što ste Vi dostigli svoj vrhunac. Istražujte Vašu seksualnost i seksualnost Vaše partnerice. Razgovarajte, saznajte što Vašoj partnerici odgovara. Manualna ili oralna stimulacija uz malo vježbe nedvojbeno donosi rezultate, no to ne zna?i da trebate zanemariti problem preuranjene ejakulacije.

Lijekovi mogu pomo?i u produljivanju seksualnog odnosa i odga?anju ejakulacije, no ako je uzrok psihološki, lije?ite simptom, a ne bolest pa se savjetuje izbjegavanje oslanjanje na iste.

Dokumentirano je da razni SSRI antidepresivi, poput popularnog Prozaca, Zolofta, Celexa, Effexora i Lexapro-a mogu odgoditi ejakulaciju. Paroxetine je dokazano naju?inkovitiji, no lijekove ovoga tipa ni po koju cijenu ne smijete uzimati na svoju ruku jer se radi o jakim antidepresivima koji stvaraju ovisnost, a smanjenje libida i odga?anje ejakulacije (ili potpuni izostanak iste) su jedni od mnogih mogu?ih nuspojava.

Popularnije i pristupa?nije metode su razni sprejevi i kondomi sa anestetikom, poput Durexovog „Performa“ koji sadrži pet postotnu koncentraciju lokalnog anestetika (benzocain) sa unutrašnje strane koji omogu?uje dulje seksualne odnose.

Pošto je kod ve?ine problem psihološki, mogu?e ga je lije?iti na izuzetno puno na?ina, raznim tehnikama i metodama koje su dobro dokumentirane.


MASTERS AND JOHNSONS PREPORUKE I SAZNANJA
Dugogodišnje iskustvo i istraživanje koje su proveli William Masters i Virginia E. Johnson doveli su do u?inkovite metode, ali ona traži mnogo strpljenja i vježbe.

Postupak je izuzetno jednostavan.
Prepoznavanje trenutka nakon kojega je ejakulacija neizbježna je prvi zadatak. Masturbacijom pokušajte do?i što bliže do spomenute to?ke, ali da ju ne prije?ete. U tom trenutku bitno je prekinuti sa masturbacijom i na kratko se opustiti. Sami procijenite koliko Vam vremena treba da uzbu?enje splasne, jer ukoliko ejakulirate odmah po nastavku masturbacije niste ništa postigli. Ukoliko smatrate potrebnim, opustite se u potpunosti. Gubitak erekcije ne predstavlja problem.

U?estalim ponavljanjem ove vježbe navikavate organizam za odga?anje ejakulacije i uvježbavate sebe po pitanju prepoznavanja trenutka kada treba prestati.

Naravno, ukoliko je uzrok prijevremene ejakulacije preveliko uzbu?enje, nesigurnost i sl. samo dok ste sa Vašom partnericom, vježbe bi bilo poželjno provoditi u njenom društvu.
Manualnom ili oralnom stimulacijom, partnerica Vas može dovesti do klju?nog trenutka.
Bitno je unaprijed dogovoriti sa partnericom kako ?e te joj dati do znanja kada treba prestati sa stimulacijom.

Postupak je poželjno ponoviti više puta prije nego se upustite u seksualni odnos. Pri samom odnosu, bitno je usmjeriti pažnju na pokrete i prepoznavanje trenutka kada treba zastati. Kratkotrajno obostrano mirovanje trebalo bi biti dovoljno da se izbjegne ejakulacija, no trebate biti strpljivi i nau?iti kako ju je najbolje izbje?i. Nakon kratkog opuštanja, možete nastaviti.

Ovo je ujedno i naj?eš?e korištena te najbolje dokumentirana tehnika za pristup rješavanju problema preuranjene ejakulacije. Preporu?ljivo ju je prakticirati  sa Vašom partnericom jer na taj na?in bolje upoznajete i svoju i njenu seksualnost, a sam postupak kroz komunikaciju i vježbu uklanja eventualne barijere, stres i optere?enje/strah od lošeg performansa u krevetu.
To je samo po sebi ?esto dovoljno da problem u potpunosti nestane. Još jednom ponavljam – budite strpljivi, za rezultate trebaju tjedni, ponekad i mjeseci vježbe.

Metoda mirovanja
Kod ja?e izraženih slu?ajeva preuranjene ejakulacije ?esto je potrebno svega nekoliko pokreta i do ejakulacije dolazi unutar desetak sekundi od penetracije. Tehnikom mirovanja uvjetovano je da se i Vi i Vaša partnerica nakon penetracije potpuno opustite i mirujete, te uživate u osje?aju koji Vam to pruža.

Bitno je mirovati što je duže mogu?e, sve dok ne do?e do opadanja erekcije kada možete zamoliti Vašu partnericu da stisne svoje vaginalne miši?e ili se možete minimalno pomaknuti. Ukoliko smatrate da ?e do?i do ejakulacije, u potpunosti izvadite penis i opustite se. Duboko udahnite i pokušajte ponovo, koliko god puta je potrebno dok ne smanjite svoju osjetljivost i sklonost preuranjenoj ejakulaciji.

Metoda usmjeravanja misli
Metoda koja se naj?eš?e koristi i o kojoj se naj?eš?e pri?a je metoda usmjeravanja misli na.. pa.. nešto drugo! Mnogi muškarci ju u po?etku nesvjesno koriste, a može biti prili?no u?inkovita u slu?ajevima povišenog stanja uzbu?enosti te kod muškaraca koji se tek povremeno susre?u sa problemom preuranjene ejakulacije.

Kako ju koristiti? Ukoliko ste uvježbali u Masters/Johnson metodi spomenuto prepoznavanje klju?nog trenutka ne bi trebalo biti problema. Potrebno je skrenuti misli na nešto drugo, nešto dosadno, nezanimljivo, bilo što što u Vama ne izaziva seksualno uzbu?enje. ?ak naprotiv, nešto što bi Vas ina?e u potpunosti „ohladilo“. Naravno, nemojte pretjerati i odlutati, jer riskirate gubitak erekcije.

Metoda stiskanja
Ovu prili?no jednostavnu metodu možete odraditi sami, ili uz pomo? Vaše partnerice. Metoda se zasniva na vršenju pritiska samog vrha glavi?a penisa. Pritisak je potrebno vršiti u trajanju od 10 do 20 sekundi par trenutaka prije nego što ejakulacija postane neizbježna. Stimulaciju treba prekinuti i do 30 sekundi. Kratkotrajni gubitak erekcije je mogu?. Ovu tehniku mogu?e je kombinirati sa Masters/Johnson metodom i ponavaljati koliko god puta je potrebno da se ejakulacija odgodi sve dok ne postane poželjna.

Kreme, sprejevi i kondomi
Postoje razne kreme i sprejevi sa anestetikom koji se nanosi na glavi? penisa. Konzultiranje sa lije?nikom prije uporabe je preporu?ljivo zbog mogu?ih (iako izuzetno rijetkih) alergijskih reakcija. Kondomi sa anestetikom, korištenje debljih kondoma ili 2 kondoma istovremeno je prili?no siguran na?in smanjivanja osjetljivosti i sprije?avanja preuranjene ejakulacije. Naravno, ove metode uvelike smanjuju osje?aj zadovoljstva kod muškarca i mnogi ?e ih zbog toga izbjegavati.

Viagra
Lijek primarno korišten za postizanje erekcije može Vam pomo?i i kod preuranjene ejakulacije. Mnogi muškarci tvrde da ukoliko mogu posti?i erekciju nakon prve ejakulacije, u nastavku seksualnog odnosa ejakulaciju mogu odga?ati znatno duže. Viagra uvelike smanjuje vrijeme potrebno za postizanje druge erekcije (nekada se erekcija ni ne izgubi u potpunosti)

Produžite predigru
Koncentrirajte se na Vašu partnericu za vrijeme predigre i dovedite ju do stanja visoke seksualne uzbu?enosti prije nego zapo?nete sa penetracijom. Na ovaj na?in vrijeme Vaše ejakulacije možete približiti vremenu koje je potrebno Vašoj partnerici da postigne orgazam.

Vježbom do savršenstva
Poznavanje vlastitog tijela je klju? uspjeha. Masturbacijom otkrivate svoje tijelo i osje?aje. Na taj na?in u?ite kontrolirati ejakulaciju i stje?ete potrebno samopouzdanje. Masturbacija prije samog seksualnog odnosa ?e smanjiti razinu uzbu?enja za vrijeme odnosa, pove?ati razinu samokontrole, a samim time i odgoditi vrijeme koje je potrebno za dostizanje vrhunca.

Ukoliko ni jedna od navedenih metoda ne funkcionira, možete pomo? potražiti kod Vašeg lije?nika koji Vam može preporu?iti terapeuta/psihologa, no naj?eš?e je samo potrebno biti uporan i ustrajati u u?enju samokontrole.

Vježbom se možete dovesti do savršenstva što ?e Vam nedvojbeno unaprijediti seksualni život sa Vašom partnericom.

Trackback(0)
Komentari (15)add comment

Marijo said:

?lanak je odli?an! malo mi je pomogao da shvatim neke stvari
 
report abuse
vote down
vote up
Studeni 13, 2008
Votes: +6

Gaga said:

Veoma ozbiljan clanak koji prakticno pristupa problemu sa realnim pretpostavkama. Pomogao mi je u tome da odredim put kojim cu ici i ustedeti novac za raznorazne gluposti koje ne daju efekta.
 
report abuse
vote down
vote up
Prosinac 10, 2008
Votes: +4
..., Lowly rated comment [Show]
..., Lowly rated comment [Show]
..., Lowly rated comment [Show]

feminine said:

@Lujo
Ne, nebi trebao da mislis na fudbal prilikom sexa nego na svoju Partnericu. I njoj je potrebno najmanje 20 minuta da dozivi vrhunac, dok to muskarci uspiju i za par sekundi!
Kao sto si rekao - sex je uzivanje u zivotu. Ali bi trebao da bude uzivanje i za zenu.

Mislim da je ovaj clanak od velike pomoci za sve pogodjene.
 
report abuse
vote down
vote up
SijeÄŤanj 14, 2010
Votes: +0

Acab said:

problem je kod mene taj što ako mislim na druge stvari tijekom seksa mi se kita po?ne spuštat xD Tako da mogu birat ili da mislim na to i ševim par minuta ili da ne mislim i ne ševim nikako.
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 10, 2010
Votes: +0

ante said:

Ako ga stvarno voliš, imaj razumijevanja. Reci mu da ga razumiješ, ali da tebi treba malo više od minute i skupa poradite na tome. Ako nikako ne može "potrajati" duže, uvijek postoje prsti, jezik i igra?ke.
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 25, 2010
Votes: +0

frik said:

svaka cast na clanku. pravi sam dokaz da se vrijedi potruditi kako bi se nesto postiglo. evo i recept. upali porno film,drkaj ko zivotinja,kad ti do?e svrsit stani,pomaze i ako ga opalis jednom dva put ali umjerenom jacinom da ne bi bilo. dnevno tri cetri puta tako napravite i nakon 2,3 tjedna sex bi treabao biti ,bar je meni bio do 7-8 min duzi.a ti djevojko svakako preporuci moj recept dragom. neces nista izgubit a zamisli sta mozes dobit. sex na ex
 
report abuse
vote down
vote up
Svibanj 17, 2010
Votes: +5

ivica said:

this is ok, but i need something better and more attractive... For example? smilies/cool.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Srpanj 25, 2010
Votes: +0

Stefan said:

JA bih željeo da vas pitam ja imam 13 godine i jos nemogu izdrkati.Kad cu otprilike moci izdrkati??Osim toga jos bih zeljeo da vas pitam koliko smijem puta na dan drkati....
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 31, 2010
Votes: +3

Mark Rowney said:

ovako na dan mozes drkat koliko god oces vjerojatno ces prvi put kad si na dan izdrkas imat puno sperme i duko ces svrsavat a kasnije ces imat manje sperme i postat ce ti dosadno heh a ovo u vezi godina neznam ja sam sa 11 dobio spermu i poco drkat sad mi je 14 i vec sam exxpert smilies/grin.gif
 
report abuse
vote down
vote up
Kolovoz 17, 2011
Votes: +2

Austin Johnosh said:

E ovo još nisam ?uo. Exxpert u drkanju smilies/cheesy.gif Svaka ?ast smilies/wink.gif

A ti Stefane nemoj još drkat. Odi se igrat s ne?im umjesto da drkaš. ?uo sam da ti kita prestane rast ?im prvi put izdrkaš. Al to sam samo ?uo nemogu potvrditi. Možda Mark Rowney može.

Peace
 
report abuse
vote down
vote up
SijeÄŤanj 12, 2012
Votes: -3

Berke said:

ja imam 13 god i jos nemogu izdrkati kao ni stefan neznam zasto jel moji rijatelji mogu smilies/shocked.gif
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 01, 2012
Votes: -1

drkam_kitu_drka_ona_mene said:

daj odjebite sa ?lanka smilies/angry.gif
 
report abuse
vote down
vote up
VeljaÄŤa 23, 2012
Votes: +1

Napišite komentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy
AĹľurirano ( Utorak, 02 Prosinac 2008 01:07 )