Seks u ljubavi je jedna najbolja stvar u ivotu. Ali seks bez ljubavi nije ni to loe. - Mae West

Your Ad Here

Zadnji komentari

Kondom
koliko bi trebala biti velicina penisa sa 15 godin...
Je li moj penis norm...
@mika97 ispri?avam se što kasnim sa odgovorima bud...
Menstruacija
sorry pukao mi je himen
Menstruacija
ee...puao mi je kimen..ali jos nisam dobila menstr...
Kondom
Ho?e li mi majka skužiti da sam se jebala?
Vidi Top 100

Naslovna Izdvojeni ?lanci
Izdvojeno
Telefonski seks PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 20 Listopad 2008 18:30

telseks

Telefonski seks je najvjerojatnije jedna od ?e?ih alternativnih vrsta seksualnih susreta. I mukarci i ene razli?itih godita su ga isprobali, ali mnogi od nas ga po prvi put iskuse dok smo mladi, ?esto kad smo na udaljenosti od partnera i ostajemo u kontaktu preko telefona.

Telefonski seks je dosta siguran stil alternativnog seksualnog kontakta, jer ne postoji nikakav fizi?ki rizik, osim onoga to sami sebi radite. Telefonski seks se u biti svodi na masturbaciju dok pri?ate s nekim preko telefona. Naravno, postoji mala ansa da vas netko emocionalno povrijedi ako vas osramoti, ali ovo se obi?no doga?a s ljudima koje ne poznajete. Ve?ina nas provodi telefonski seks s poznatim partnerom, tako da je u biti bez rizika.

Ažurirano ( četvrtak, 23 Listopad 2008 08:04 )
 
Seks u javnosti PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 20 Listopad 2008 18:28

seksjavni

to je seks u javnosti?

Seks u javnosti je jako ?esta matarija i parovi cijeloga svijeta diskretno prakticiraju seksualne radnje na javnim mjestima. Seks u javnosti sastoji se od spolnog odnosa ili bilo kojeg drugog seksualnog ?ina izvedenog na mjestima gdje drugi potencijalno mogu vidjeti u?esnike. Uzbu?enje islju?enja vaih osjeta i nagra?ivanje spontanom radnjom ljubavi, ?ini se da se doga?a sve ?e?e u dananje vrijeme jer i mukarce i ene ?esto uzbu?uje pomisao da ih netko moe prona?i u kompromitiraju?em poloaju.

Ažurirano ( četvrtak, 23 Listopad 2008 08:03 )
 
Tantri?ki seks PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 20 Listopad 2008 18:27

tantra

Iako se tantra prakticira u mnogim isto?nja?kim kulturama ve? due vrijeme, tek je po?ela bujati u Sjedinjenim Ameri?kim Dravama. Ro?ena u Indiji prije 6000 godina, Tantra se pojavila kao pobuna protiv organizirane religije, koja je smatrala da se seksualnost treba odbaciti da bi se dolo do prosvijetljenja. U njenom najautenti?nijem obliku, tantra zabranjuje muku ejakulaciju kao glavni cilj mukar?evog seksualnog iskustva. Vjeruje da preokupacija ejakulacijom (za koju je ve?ina nas zasigurno kriva) troi seksualnu energiju i krade eni potencijal za viestruke orgazme. Me?utim, ene mogu (i na to ih se poti?e) ejakulirati uz pomo? tantri?kih tehnika.

Rije? tantra zna?i manifestirati se, iriti, pokazati i tkati. U ovom kontekstu, smatra se da seks iri svijest i da spojimo zajedno suprotnosti mukaraca (koje predstavlja Hindu bog, Shiva) i ena (oli?enje kojih je Hindu boica, Shakti), u jednu harmoni?nu cjelinu.

Ažurirano ( četvrtak, 23 Listopad 2008 08:03 )
 
Egzibicionizam PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 20 Listopad 2008 18:25

exibitio

Sje?ate li se kad ste kao dijete prvi puta naili na nudista kako se sun?a na lokalnom jezeru, ili ?ak prijateljevu sestru kako izlazi ispod tua? Sje?ate li se rumenila, osje?aja uzbu?enja stvorenog u tom zabranjenom trenutku? Svi smo osjetili taj nalet adrenalina kada bismo nekoga uhvatili ili sami bili uhva?eni u kompromitiraju?em poloaju, a vani postoji cijela hrpa onih koji trae uzbu?enje i koji su naili na ovaj na?in uzbu?enja i stvorili od toga seksualan na?in ivota.

Postoje tri osnovna tipa egzibicionisti?kog ponaanja u kojem uz malo hrabrosti moete uivati. Prvo su egzibicionisti koji se seksualno ele pokazivati drugim ljudima, pojedina?no ili u grupi. Njihova namjera je obi?no da iznenade i seksualno uzbude onoga koji gleda, to kod egzibicionista pobu?uje navalu ega. Drugi seksualno izlau sebe i svog partnera drugim ljudima. Tre?i i moda najpristupa?niji obi?nim ljudima umjerenog ukusa je seks na javnom mjestu, ali bez namjere da to drugi vide. Ovdje se radi vie o mogu?nosti da budete uhva?eni nego stvarnoj elji da vas se gleda.

Ažurirano ( četvrtak, 23 Listopad 2008 08:02 )
 
Igra uloga PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 20 Listopad 2008 18:24

igreuloga

Postoji odre?eno zadovoljstvo u izricanju onoga to mislimo iako znate da drutvene norme to zabranjuju, kao to je re?i policajcu gdje si moe zabiti kaznuili svom profesoru s fakulteta to mislite o povijesti 18. stolje?a. Za svakoga tko ima takve tabu misli, rezultiraju?i adrenalin (kao da rije?i sjede opasno na vrhu jezika) moe biti veoma ukusan.

Intenzitet izraavanja tako mo?nih scenarija proizlazi iz istih zabranjenih drutvenih propisa kao to su matarije seksualne prirode. Prizor privla?nog policijskog slubenika, medicinske sestre ili stjuardese moe vas natjerati da razmiljate ne samo o zabranjenim osobama na nekom poloaju, ve? i o zabranjenim mjestima za seksualnu aktivnost.

Ažurirano ( četvrtak, 23 Listopad 2008 08:02 )
 
Više članaka...
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 2 od 3